Điều hòa giá rẻ chính hãng tại Hà Nội

-18%
Điều hòa Panasonic 1 chiều N9SKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều N9SKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9SKH-8

Giá khuyến mại 7.100.000₫

Giá cũ: 8.700.000₫

-17%
Điều hòa Panasonic 1 chiều N12SKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều N12SKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12SKH-8

Giá khuyến mại 9.150.000₫

Giá cũ: 11.000.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18TKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18TKH-8

Giá khuyến mại 14.250.000₫

Giá cũ: 17.000.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU N24TKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU N24TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU N24TKH-8

Giá khuyến mại 20.100.000₫

Giá cũ: 24.000.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8

Giá khuyến mại 9.150.000₫

Giá cũ: 10.900.000₫

-17%
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8

Giá khuyến mại 11.100.000₫

Giá cũ: 13.300.000₫

-17%
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter PU18TKH-8 Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter PU18TKH-8

Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều inverter PU18TKH-8

Giá khuyến mại 16.850.000₫

Giá cũ: 20.200.000₫

-18%
Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter PU24TKH-8 Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter PU24TKH-8

Điều hòa Panasonic 24000BTU 1 chiều inverter PU24TKH-8

Giá khuyến mại 22.400.000₫

Giá cũ: 27.300.000₫

-15%
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U9TKH-8 Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U9TKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U9TKH-8

Giá khuyến mại 10.250.000₫

Giá cũ: 12.100.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12TKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12TKH-8

Giá khuyến mại 12.500.000₫

Giá cũ: 14.800.000₫

-14%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter U18TKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter U18TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter U18TKH-8

Giá khuyến mại 19.250.000₫

Giá cũ: 22.400.000₫

-15%
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU inverter U24TKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU inverter U24TKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU inverter U24TKH-8

Giá khuyến mại 25.650.000₫

Giá cũ: 30.300.000₫

-8%
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều YZ9SKH-8 Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều YZ9SKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều YZ9SKH-8

Giá khuyến mại 10.950.000₫

Giá cũ: 11.950.000₫

-9%
Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều YZ12SKH-8 Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều YZ12SKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 2 chiều YZ12SKH-8

Giá khuyến mại 13.250.000₫

Giá cũ: 14.550.000₫

-12%
Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18SKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18SKH-8

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18SKH-8

Giá khuyến mại 20.450.000₫

Giá cũ: 23.150.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter Z9TKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter Z9TKH-8

Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter Z9TKH-8

Giá khuyến mại 13.400.000₫

Giá cũ: 15.900.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU inverter Z12TKH-8 Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU inverter Z12TKH-8

Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU inverter Z12TKH-8

Giá khuyến mại 15.650.000₫

Giá cũ: 18.600.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều VU9SKH-8 Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều VU9SKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều VU9SKH-8

Giá khuyến mại 12.550.000₫

Giá cũ: 14.900.000₫

-15%
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều VU12SKH-8 Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều VU12SKH-8

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều VU12SKH-8

Giá khuyến mại 15.150.000₫

Giá cũ: 17.750.000₫

-16%
Điều hòa Panasonic 1 chiều VU18SKH-8 Điều hòa Panasonic 1 chiều VU18SKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều VU18SKH-8

Giá khuyến mại 23.700.000₫

Giá cũ: 28.300.000₫

Xem thêm
-21%
Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 4MKS80ESG Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 4MKS80ESG

Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 4MKS80ESG

Giá khuyến mại 33.000.000₫

Giá cũ: 41.820.000₫

-23%
Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 3MKS71ESG Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 3MKS71ESG

Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 3MKS71ESG

Giá khuyến mại 28.250.000₫

Giá cũ: 36.470.000₫

-31%
Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 3MKS50ESG Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 3MKS50ESG

Điều hòa Multi Daikin dàn nóng 1 chiều 3MKS50ESG

Giá khuyến mại 23.150.000₫

Giá cũ: 33.699.000₫

-19%
Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC71QVMV Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC71QVMV

Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC71QVMV

Giá khuyến mại 27.950.000₫

Giá cũ: 34.700.000₫

-19%
Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC60QVMV Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC60QVMV

Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC60QVMV

Giá khuyến mại 24.950.000₫

Giá cũ: 30.700.000₫

-5%
Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC50QVMV Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC50QVMV

Điều hòa Daikin Inverter 1 chiều FTKC50QVMV

Giá khuyến mại 17.950.000₫

Giá cũ: 18.950.000₫

-30%
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXS60FVMA Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXS60FVMA

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXS60FVMA

Giá khuyến mại 27.600.000₫

Giá cũ: 39.300.000₫

-6%
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV35QVMV/RXV35QVMV Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Giá khuyến mại 14.950.000₫

Giá cũ: 15.950.000₫

-8%
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Giá khuyến mại 12.750.000₫

Giá cũ: 13.800.000₫

-14%
Điều hòa Daikin inverter 2 chiều FTHM50HVMV/RHM50HVMV Điều hòa Daikin inverter 2 chiều FTHM50HVMV/RHM50HVMV

Điều hòa Daikin inverter 2 chiều FTHM50HVMV/RHM50HVMV

Giá khuyến mại 19.300.000₫

Giá cũ: 22.550.000₫

Xem thêm
-17%
Điều hòa LG 1 chiều inverter V10ENP Điều hòa LG 1 chiều inverter V10ENP

Điều hòa LG 1 chiều inverter V10ENP

Giá khuyến mại 6.600.000₫

Giá cũ: 7.950.000₫

-23%
Điều hòa LG 1 chiều inverter V18END Điều hòa LG 1 chiều inverter V18END

Điều hòa LG 1 chiều inverter V18END

Giá khuyến mại 14.100.000₫

Giá cũ: 18.350.000₫

-22%
Điều hòa LG 1 chiều inverter V24END Điều hòa LG 1 chiều inverter V24END

Điều hòa LG 1 chiều inverter V24END

Giá khuyến mại 16.950.000₫

Giá cũ: 21.600.000₫

-27%
Điều hòa LG inverter 2 chiều B10ENC Điều hòa LG inverter 2 chiều B10ENC

Điều hòa LG inverter 2 chiều B10ENC

Giá khuyến mại 8.800.000₫

Giá cũ: 11.990.000₫

-23%
Điều hòa LG inverter 2 chiều B13ENC Điều hòa LG inverter 2 chiều B13ENC

Điều hòa LG inverter 2 chiều B13ENC

Giá khuyến mại 10.600.000₫

Giá cũ: 13.790.000₫

-32%
Điều hòa LG 1 chiều inverter V13END Điều hòa LG 1 chiều inverter V13END

Điều hòa LG 1 chiều inverter V13END

Giá khuyến mại 7.800.000₫

Giá cũ: 11.450.000₫

Xem thêm
-9%
Điều hòa Gree 1 chiều 9000Btu GWC-09QB Điều hòa Gree 1 chiều 9000Btu GWC-09QB

Điều hòa Gree 1 chiều 9000Btu GWC-09QB

Giá khuyến mại 5.250.000₫

Giá cũ: 5.750.000₫

-5%
Điều hòa Gree 1 chiều 12000Btu GWC-12QC Điều hòa Gree 1 chiều 12000Btu GWC-12QC

Điều hòa Gree 1 chiều 12000Btu GWC-12QC

Giá khuyến mại 6.600.000₫

Giá cũ: 6.950.000₫

-1%
Điều hòa Gree 1 chiều 18000Btu GWC-18QD Điều hòa Gree 1 chiều 18000Btu GWC-18QD

Điều hòa Gree 1 chiều 18000Btu GWC-18QD

Giá khuyến mại 10.000.000₫

Giá cũ: 10.150.000₫

-1%
Điều hòa Gree 1 chiều 24000Btu GWC-24QE Điều hòa Gree 1 chiều 24000Btu GWC-24QE

Điều hòa Gree 1 chiều 24000Btu GWC-24QE

Giá khuyến mại 13.750.000₫

Giá cũ: 13.950.000₫

-8%
Điều hòa Gree 2 chiều 9000Btu GWH-09QB Điều hòa Gree 2 chiều 9000Btu GWH-09QB

Điều hòa Gree 2 chiều 9000Btu GWH-09QB

Giá khuyến mại 6.400.000₫

Giá cũ: 6.950.000₫

-4%
Điều hòa Gree 2 chiều 12000Btu GWH-12QC Điều hòa Gree 2 chiều 12000Btu GWH-12QC

Điều hòa Gree 2 chiều 12000Btu GWH-12QC

Giá khuyến mại 7.700.000₫

Giá cũ: 8.050.000₫

-3%
Điều hòa Gree 2 chiều 18000Btu GWH-18QD Điều hòa Gree 2 chiều 18000Btu GWH-18QD

Điều hòa Gree 2 chiều 18000Btu GWH-18QD

Giá khuyến mại 11.050.000₫

Giá cũ: 11.350.000₫

-2%
Điều hòa Gree 2 chiều 24000Btu GWH-24QE Điều hòa Gree 2 chiều 24000Btu GWH-24QE

Điều hòa Gree 2 chiều 24000Btu GWH-24QE

Giá khuyến mại 14.800.000₫

Giá cũ: 15.150.000₫

-6%
Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH42AH Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH42AH

Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH42AH

Giá khuyến mại 32.800.000₫

Giá cũ: 34.800.000₫

-5%
Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH36AH Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH36AH

Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH36AH

Giá khuyến mại 31.100.000₫

Giá cũ: 32.750.000₫

-5%
Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH24AG Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH24AG

Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH24AG

Giá khuyến mại 21.450.000₫

Giá cũ: 22.600.000₫

-5%
Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH18AG Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH18AG

Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều GVH18AG

Giá khuyến mại 17.200.000₫

Giá cũ: 18.150.000₫

-13%
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC42AH Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC42AH

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC42AH

Giá khuyến mại 28.400.000₫

Giá cũ: 32.500.000₫

-12%
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC36AH Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC36AH

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC36AH

Giá khuyến mại 26.950.000₫

Giá cũ: 30.600.000₫

-12%
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC24AG Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC24AG

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC24AG

Giá khuyến mại 18.000.000₫

Giá cũ: 20.350.000₫

-9%
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC18AG Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC18AG

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều GVC18AG

Giá khuyến mại 15.200.000₫

Giá cũ: 16.650.000₫

Xem thêm
-16%
Điều hòa Midea 2 chiều 24000Btu MSMA-24HR Điều hòa Midea 2 chiều 24000Btu MSMA-24HR

Điều hòa Midea 2 chiều 24000Btu MSMA-24HR

Giá khuyến mại 13.050.000₫

Giá cũ: 15.590.000₫

-13%
Điều hòa Midea 2 chiều 18000Btu MSMA-18HR Điều hòa Midea 2 chiều 18000Btu MSMA-18HR

Điều hòa Midea 2 chiều 18000Btu MSMA-18HR

Giá khuyến mại 10.750.000₫

Giá cũ: 12.290.000₫

-21%
Điều hòa Midea 2 chiều 12000Btu MSMA-12HR Điều hòa Midea 2 chiều 12000Btu MSMA-12HR

Điều hòa Midea 2 chiều 12000Btu MSMA-12HR

Giá khuyến mại 6.800.000₫

Giá cũ: 8.590.000₫

-12%
Điều hòa Midea 2 chiều 9000Btu MSMA-09HR Điều hòa Midea 2 chiều 9000Btu MSMA-09HR

Điều hòa Midea 2 chiều 9000Btu MSMA-09HR

Giá khuyến mại 5.800.000₫

Giá cũ: 6.590.000₫

-13%
Điều hòa Midea 1 chiều 24000Btu MSMA-24CR Điều hòa Midea 1 chiều 24000Btu MSMA-24CR

Điều hòa Midea 1 chiều 24000Btu MSMA-24CR

Giá khuyến mại 12.400.000₫

Giá cũ: 14.190.000₫

-10%
Điều hòa Midea 1 chiều 18000Btu MSMA-18CR Điều hòa Midea 1 chiều 18000Btu MSMA-18CR

Điều hòa Midea 1 chiều 18000Btu MSMA-18CR

Giá khuyến mại 9.050.000₫

Giá cũ: 10.050.000₫

-12%
Điều hòa Midea 1 chiều 12000Btu MSMA-12CR Điều hòa Midea 1 chiều 12000Btu MSMA-12CR

Điều hòa Midea 1 chiều 12000Btu MSMA-12CR

Giá khuyến mại 5.650.000₫

Giá cũ: 6.390.000₫

-13%
Điều hòa Midea 1 chiều 9000Btu MSMA-09CR Điều hòa Midea 1 chiều 9000Btu MSMA-09CR

Điều hòa Midea 1 chiều 9000Btu MSMA-09CR

Giá khuyến mại 4.600.000₫

Giá cũ: 5.290.000₫

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm